April 21, 2021

Opinie: Heeft Valve te veel macht over de competitieve scene van CS:GO?

Enkele dagen geleden kondigde Valve een drastische wijziging aan van hun regels die bepalen welke spelers nu mogen meedingen naar een kwalificatie voor de volgende Major van CS:GO. Voorheen betekende een VAC-ban op één van de accounts die gelinkt worden aan een speler ook meteen dat die speler voor het leven verbannen was van alle door Valve gesponsorde events.

Onder de nieuwe regels zullen deze spelers toch deel kunnen nemen aan zogenaamde RMR-events indien hun VAC-ban al langer dan vijf jaar voor hun deelname opgelegd werd. De uitzondering geldt evenwel niet als een speler betrapt wordt op het gebruik van hacks na een deelname aan een RMR-event, zelfs als er sinds die ontdekking reeds vijf jaar gepasseerd zou zijn.

Deze verandering komt er een half jaar nadat Jamppi Valve zonder succes voor de rechtbank heeft gedaagd. Jamppi meende dat Valve zijn rechten als consument had geschonden door hem te verbannen uit alle RMR events. Naar eigen zeggen zou hij de VAC-ban enkel maar gekregen hebben omdat hij dat account op zijn twaalfde uitgeleend had aan een vriend die toen gebruik had gemaakt van hacks. Voor Jamppi zelf komt deze policy-wijziging jammer genoeg te laat. De speler in kwestie heeft immers reeds de overstap gemaakt naar CS:GO’s directe concurrent, Valorant.

Je kan je dan ook de vraag stellen of deze onzekerheid niet nefast is voor de groei van de competitieve scène van CS:GO. Niet alleen toont Valve publiek maar heel sporadisch interesse in wat er gaande is in de scène, wanneer het bedrijf zich dan toch eens uitspreekt over bepaalde zaak valt deze beslissing nergens betwisten. Van waarborgen op een eerlijk proces is er dan ook helemaal geen sprake.

Bovendien maakt Valve het de spelers en community ook helemaal niet gemakkelijk om uit te pluizen wat er nu precies wel en niet mag. Zo publiceert het bedrijf geen overzicht van geldende regels en de mogelijke sancties, maar moeten geïnteresseerden op zoek gaan naar relevante artikelen tussen alle blogposts die Valve ooit online heeft gezet. Zelfs dan is helemaal nog niet duidelijk welke regels Valve nu precies hanteert. Zo zijn er na ‘iBUYPOWER’ nog verschillende andere match-fixing schandalen ontbloot, maar naar een reactie van Valve zelf blijft het nog koffiedik kijken.

Verschillende stakeholders uit de community dachten daar op dezelfde manier over en enkele jaren geleden werd dan ook de ‘Esports Integrity Commission’ opgericht. Deze organisatie heeft ondertussen heel duidelijke regels opgesteld omtrent verschillende zaken zoals dopinggebruik, corruptie en hacking. Deze zekerheid slaat aan, en verschillende grote tournament organizers waaronder ESL, Dreamhack en Blast Pro zijn ondertussen lid van ESIC. Met de oprichting van een overkoepelende organisatie je natuurlijk de vraag stellen of de inbreng van Valve nog gewenst is, zeker wanneer het bedrijf geen stappen onderneemt om over te stappen naar franchising van het competitieve circuit. Hoe dan ook, aangezien Valve de auteursrechten van CS:GO in handen heeft zal het bedrijf altijd haar wil op kunnen leggen, ongeacht onderlinge afspraken tussen stakeholders.