December 30, 2020

Overlevingsgids voor de CT-Side op Overpass in CS:GO

Overlevingsgids voor de CT-Side op Overpass

Hoewel Overpass redelijk populair is bij professionele teams en ook wel door veel viewers gesmaakt kan worden, wordt deze map vaak aan de kant gezet door de gewone speler. Dat is jammer, want eenmaal je de basis van deze map onder de knie hebt zul je merken dat de layout van Overpass zorgt voor enorm veel diepgang en zich uitermate goed leent voor een reactieve speelstijl. Met deze gids leer je alvast enkele manieren waarop je de twee sites kan verdedigen.

Afhankelijk van de speelstijl van je vijanden kan je een eerder agressieve, dan wel eerder passieve set-up hanteren op beide sites. Voor we dieper ingaan op elke site is het alvast belangrijk om te weten is dat de verdedigers op elke site in harmonie zullen moeten samenspelen met de verdedigers op de andere site. Bijvoorbeeld, indien je ervoor kiest om agressief op A te gaan, zal het vaak beter zijn om iets passiever te spelen op B.

A Site

Als eerste nemen we de A-site onder de loep. In tegenstelling tot andere mappen van CS:GO moeten counter-terrorists zich geen weg banen naar de A-site eenmaal ze gespawnd zijn. Integendeel, de verdedigers worden aan het begin van elke ronde exact op de site zelf gedropped! De terrorists daarentegen moeten een helse tocht afleggen, waarbij ze de keuze hebben tussen ‘long’ en ‘banana’, waarbij deze laatste ook een beschutte route aanbiedt via ‘toilets’.

Dit wil zeggen dat de twee verdedigers op de A-site heel wat mogelijkheden voorgeschoteld krijgen. Ze kunnen ervoor kiezen om de vijanden op te wachten door te wachten achter één van de vele schuil posities op de site. Een best goede setup is die waarbij één speler van achter truck de vijanden van banana in de gaten houdt, terwijl de andere speler vanop de default-positie afwisselt tussen banana en long. Vanaf deze een enemy spot kan hij het signaal geven aan zijn teammate en zich volledig focussen op de long-positie.

Een andere mogelijkheid is om de strijd naar je vijanden te brengen en een agressieve positie innemen. Één van de spelers kan de spelers houden die van fountain of balloons naar banana komen gespurt, terwijl een andere speler long houdt. Beide spelers kunnen dit doen vanuit toilets of daarbuiten. Een andere mogelijkheid is ook dat je met twee spelers in toilets zit om banana te verdedigen. Dit is werkt vaak goed omdat de speler in toilets anders vertrappeld wordt door de horde terroristen die zich razendsnel een weg door toilets banen. Bovendien zullen enemies bijna nooit met z’n allen naar long spurten. Je zult dus bijna gegarandeerd gewaarschuwd worden voor die mogelijkheid door de aanwezigheid van je vijanden in banana. Indien je enkele kills krijgt op deze positie, kunnen je roterende teamleden dan ook de spelers op long tegenhouden.

Er bestaat ook een tussenvariant van deze twee deze beide strategieën. Deze strategie bestaat erin een agressieve positie in te nemen aan het begin van de ronde, om vervolgens terug te vallen na het spotten van een tegenstander of het halen van een kill. Op de terugweg kan je de aanval van je vijanden bovendien ook nog eens vertragen met wat utility. Deze methode werkt bovendien zeer krachtig om vroeg in de ronde informatie te verzamelen over de kans op een snelle B-push en wat vroege schade toe te brengen, en laat spelers tegelijk toe de sterktes van de A-site verdediging te behouden. Zorg er wel voor dat je op een goede positie staat om terug te vallen: de weg naar A-site bestaat uit lange ruimtes en je vijanden kunnen je gemakkelijk ik de rug schieten als je niet snel genoeg kunt verdwijnen.

B Site

De B-site is een heel ander verhaal. In tegenstelling tot de lange open vlaktes van de A-site, draait deze locatie helemaal om korte angles en claustrofobisch kleine ruimtes. Dat doet echter niet af aan de talloze mogelijkheden die deze locatie biedt. Een mooie strategie is dat iemand monster houdt van barrels of water, terwijl zijn teammate hulp biedt van de achterlinie of van op de houten brug.

Met behulp van een smoke kan je echter ook perfect pushen naar monster toe, om dan vanaf de off-angle links je vijanden te verrassen. De andere speler kan nu dan ook perfect short-positie houden. Je kan ook het omgekeerde doen, waarbij een speler short pushed. Deze kan dan bijvoorbeeld net naast de zandzakken zitten, of net verder pushen tot je de uitgang van de tunnel ziet. In dit laatste geval kom je wel rechtstreeks uit in het vizier van je vijand, dus moet je je voorbereiden op een snel gevecht tot de dood.

Hier komt ook een van de redenen om passief op de A-site te spelen tot uiting. Eén van de verdedigers op die site, in het beste geval de AWP-speler van long, kan immers heel snel terugvallen naar de heaven-positie wanneer de spelers op de B-site ondersteuning nodig hebben. Hier krijgt deze speler een wijd uitzicht op de gehele site en kan hij zowel de short als de monster positie houden. Helaas wordt  deze angle wel vaak afgeschermd door een rookbom, maar in dat geval kan de AWP-speler gewoon naar beneden lopen en vanuit graffiti destructie laten neerdalen op het oorlogsveld.

Mede doordat de A spelers minder afhankelijk zijn van de B rotators kun je op B dan ook best redelijk agressief spelen. Dit hoeft niet te betekenen dat je de vijand zelf gaat bestormen, maar je zorgt er best wel voor dat je op een off angle staat.  Indien je het toch zou aandurven om de rollen om te keren en T-spawn te verkennen, dan kan de informatie die je wint door monster te pushen vaak zelfs beslissend zijn voor die ronde. Pas hier natuurlijk wel op van lurkers, en doe dit ook niet onmiddellijk opnieuw in de eerste rondes  nadat je tegenstander dit opgemerkt heeft.

Connector

Een hele leuke tactiek die voor enorm veel controle over de map kan zorgen is om twee spelers naar de frontlinie te sturen om de map helemaal in te palmen. Eén van deze spelers loopt helemaal door banana tot in connector, terwijl de andere zich schuilhoudt in sandbags en elke vijand tegenhoudt die de deur naar connector zou willen openen. Dit zorgt voor heel wat grondverlies bij de terrorists. Enerzijds kunnen ze de deur van connector niet meer binnen zonder in de rug geschoten te worden, waardoor de connector-speler zich helemaal kan focussen op deze akelig kille gang. Anderzijds kunnen ze ook de speler aan sandbags niet zomaar bestormen, aangezien de connector-speler op zijn beurt kan zorgen voor een lekkere sandwich. Dit natuurlijk wel op voorwaarde dat connector helemaal vrij is.

In dit geval is het dan ook aangeraden om slechts één persoon in banana te zetten die een oogje in het zeil houdt en zorgt dat de speler in connector niet langs de trap in de rug gestoken wordt. De andere speler die normaal long zou spelen gaat in dit geval best naar de B-site om een eventuele monster-push tegen te houden Deze setup kan dan ook enkel beschreven worden als high risk, high reward. Immers, indien de verdediger in connector sterft verlies je bijna de volledig controle over de A-site en is ook de verdediger naast sandbags een vogel voor de kat. Bovendien gaat hierdoor ook een heel nuttige bron van informatie teniet en wordt je eigenlijk gedwongen om af te wachten wat de tegenstander zal doen.